Argentina es el principal deudor del FMI

Sergio Estrella, Titular de política económica de FCPYS